Issues Finders (drie gratis tests)

Doe de gratis tests. Deze zijn via Internet toegankelijk; de uitslag wordt direct verwerkt en aan u gegeven.

Algemeen

Issues staat voor problematiek, kwestie of vraagstuk. Finder (letterlijk: vinder) staat voor opzoeken of in kaart brengen. De Issues Finders brengen dus probleemgebieden in kaart. Er zijn drie Issues Finders:

  • Heart Issue finder;
  • Relations Issue finder;
  • Succes Issue finder.

Wij raden mensen die bij ons een Healing Code programma volgen (privé sessies of Webinar) altijd aan om één van de Issues Finder Tests te maken. Kies de test die het beste bij uw situatie past. Meestal is de Heart Issue Finder passend.

Aandachtspunten bij het invullen:

  • Voor een juiste score is het beslist nodig om alle vragen daadwerkelijk te beantwoorden. Indien u twijfelt, kies dan voor het eerste antwoord dat in u opkwam.
  • Nadat u deze test heeft gemaakt, is het mogelijk om in een later stadium de test nogmaals te doen. U kunt dan de veranderingen in uw score zien. Dit kan een belangrijke indicatie zijn om uw vooruitgang op dat punt te markeren.
  • Alle tests zijn vertrouwelijk en kunnen niet door anderen worden bekeken.
  • Draai uw scores meteen uit, want ze kunnen niet opnieuw worden aangevraagd tenzij u opnieuw de test invult.
  • Hoewel de vragenlijsten inhoudelijk identiek zijn is er wel verschil. Ten eerste beantwoord u ze vanuit een ander aandachtspunt. Ten tweede is de verwerking, die na het invullen plaatsvindt, per test verschillend.
  • Per onderdeel wordt in de resultaten steeds een uitgebreide toelichting gegeven.
  • De tests zijn in het Engels maar over het algemeen goed te begrijpen voor iedereen die op de middelbare school Engels als vak heeft gevolgd. Voor vragen over de interpretatie kunt u altijd bij ons terecht.

1. Heart Issues Finder

De Heart Issues Finder gaat dieper in op zaken van het hart.

2. Relatonship Issues Finder

De Relationship Issues Finder geeft inzicht in zaken die met uw relatie(s) te maken hebben.

3. Succes Issue Finder

De Succes Issue Finder geeft inzicht in zaken die met uw succes te maken hebben.